Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 22 stycznia 2019 r.

imieniny: Dominik, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Pierzchnica, 10 marca 2014r.

 

 

Wójt Gminy Pierzchnica

Zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej

 

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznego w zakresie:

1.      Profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wśród dzieci i młodzieży.

 

2.      Profilaktyka uzależnień dla dzieci w wieku szkolnym zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

 

 

działając, na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

 

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należy dokonać w terminie do dnia 19 marca 2014 r. do Urzędu Gminy Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica. 

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 3538046 wew. 26.

Wójt

(-) Stanisław Strąk

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2014-03-10.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:39:48.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2014-03-10 12:39:48.
czytano: 573 razy, id: 2272
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-03-10
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2014-03-10
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019