Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 19 marca 2019 r.

imieniny: Aleksandryna, Józef

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z zakresu „Profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wśród dzieci i młodzieży”

                            Pierzchnica, dnia 24 marca 2014r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały XXX/44/2013  Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 oraz uchwałą Nr XXX/46/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października  2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014, informuję, że w wyniku ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu „Profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej, wśród dzieci i młodzieży”, wyłoniono następującego oferenta:

Nazwa  oferenta: Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
                        ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5

Nazwa Zadania: „ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 7.000zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
Wójt

(-) Stanisław Strąk

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2014-03-24.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:38:52.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2014-03-24 14:38:52.
czytano: 500 razy, id: 2278
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-03-24
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019