Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 10 grudnia 2019 r.

imieniny: Daniel, Bohdan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

INFORMACJA
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Pierzchnica

1.W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich, zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta
   Gminy Pierzchnica z dnia 7 stycznia 2015r. zarządzone zostały wybory sołtysów i rad
    sołeckich w gminie Pierzchnica na kadencję 2015-2019. Wybory zostaną
    przeprowadzone w terminie od 28 stycznia 2015r. do 15 lutego 2015r.

2.Termin zgłaszania kandydatów na sołtysa, członków rad sołeckich i członków komisji
   wyborczych upływa w dniu 21 stycznia 2015r. Zgłoszenia dokonuje się na ustalonych
   drukach. Druki są dostępne u sołtysa, w Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 23 oraz są    
   dostępne na stronie internetowej gminy Pierzchnica pod adresem www.pierzchnica.bip.jur.pl w
   zakładce wybory sołtysów i rad sołeckich
   W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata na sołtysa oraz zgłoszenia mniejszej
   liczby kandydatów na członków do rady sołeckiej niż przewiduje statut sołectwa, termin
   zgłaszania przedłuża się o 5 dni. Po zaistnieniu takiego przypadku informacja dla
   mieszkańców danego sołectwa zostanie podana w formie obwieszczenia
   Wójta.

3.W przypadku nie zgłoszenia w dodatkowym terminie minimalnej liczby kandydatów do rady
   sołeckiej zgodnie z punktem 4, a zgłoszony jest kandydat na sołtysa wybory przeprowadza się
   tylko na sołtysa i uznaje się, że sołtys będzie działał bez rady sołeckiej przez całą kadencję.

4.W sołectwach: Pierzchnica i Skrzelczyce wybiera się po 4 członków rady sołeckiej.
   W sołectwach: Gumienice, Drugnia, Maleszowa, Podlesie wybiera się po 3 członków
   rady sołeckiej.
   W pozostałych sołectwach tj. Wierzbie, Strojnów, Pierzchnianka, Osiny, Holendry,
   Górki, Drugnia Rządowa, Brody, Podstoła, Ujny wybiera się po 2 członków do rady
   sołeckiej.

5.Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 23 w
   godzinach od 8.00 do 15.00.

6.Kandydata na sołtysa, członka rady sołeckiej i członka komisji wyborczej może zgłosić
   każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec sołectwa. Uprawnionym do głosowania
   jest mieszkaniec stale mieszkający na terenie sołectwa (wpisany do rejestru
   wyborców w Urzędzie Gminy Pierzchnica).

7.Kandydat na sołtysa, członka rady sołeckiej oraz członka komisji wyborczej musi
   posiadać prawo wybierania (bierne prawo wyborcze). Nie można kandydować na
   sołtysa i do rady sołeckiej jednocześnie.

8.Głosowanie przeprowadza 3-osobowa komisja wyborcza wybrana z mieszkańców
    sołectwa. W przypadku zgłoszenia do komisji wyborczej więcej niż 3 kandydatów skład
    komisji zostanie wyłoniony w drodze losowania, które ewentualnie zostanie przeprowadzone
    w dniu 22 stycznia 2015r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Pierzchnica - sala
    konferencyjna. W przypadku nie zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów na członków
    komisji, komisję powoła Wójt spośród mieszkańców sołectwa. Członkami komisji nie mogą być
    kandydaci na sołtysa i kandydaci na członków rady sołeckiej

    Dodatkowe informacje na temat przygotowania i przeprowadzenia wyborów można uzyskać w Urzędzie Gminy Pierzchnica tel. 41 35 38 046 wew. 26.

Pierzchnica, dnia 2015.01.07                                                                      Wójt
                                                                                                                (-)Stanisław Strąk

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2015-01-07.
Wprowadził do systemu: Stanisław Kielesiński. Data wprowadzenia: 2015-01-07 10:42:51.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2015-01-07 10:45:14.
czytano: 696 razy, id: 2515
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-01-07
Nowa wiadomość
Stanisław Kielesiński

2015-01-07
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

2015-01-07
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

2015-01-07
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019