Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sprawa: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok.22

Wyświetl stronę główną » Spis spraw » Sprawa: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok.22

Rodzaj sprawy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Miejsce odbioru: Decyzja wysyłana jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji 205 zł W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)..

Tryb odwoławczy: Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi: Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami prowadzone przez organ: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz właściwe organy administracji samorządowej. Wymagane przepisami zewnętrzne opinie i uzgodnienia prowadzone w ramach niniejszego postępowania mogą powodować wydłużenie czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 3.Zał. część I pkt 45 i zał. Część IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (ustalającej wysokość opłaty za wydanie decyzji i opłaty za pełnomocnictwo)..

Zatwierdził: Małgorzata Garlicka .

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Spis spraw.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-03-02 13:48

Edycja artykułu - Małgorzata Garlicka

2021-02-12 08:38

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2021-02-12 08:38

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2020-07-13 14:35

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Edycja artykułu - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Edycja artykułu - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Edycja artykułu - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Edycja artykułu - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Edycja artykułu - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Dodanie artykułu - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

2019-12-03 14:50

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Pawlik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.