Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaponiedziałek, 3 sierpnia 2020 r.

imieniny: Augustyn, Lidia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok.22

Strona główna » Spis spraw » Sprawa: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok.22

Rodzaj sprawy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok.22

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Miejsce odbioru: Decyzja wysyłana jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji 205 zł W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Tryb odwoławczy: Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Uwagi: Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami prowadzone przez organ: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz właściwe organy administracji samorządowej. Wymagane przepisami zewnętrzne opinie i uzgodnienia prowadzone w ramach niniejszego postępowania mogą powodować wydłużenie czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 3.Zał. część I pkt 45 i zał. Część IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (ustalającej wysokość opłaty za wydanie decyzji i opłaty za pełnomocnictwo).

Zatwierdził:

Kategoria główna artykułu to: Spis spraw.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2016-02-25.
Wprowadził do systemu: Monika Pawlik. Data wprowadzenia: 2016-02-25 09:53:22.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-12-03 14:50:31.
czytano: 620 razy, id: 2803
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-13
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-12-03
Aktualizacja wiadomości
Monika Pawlik

2019-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-12-03
Aktualizacja wiadomości
Monika Pawlik

2019-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-12-03
Aktualizacja wiadomości
Monika Pawlik

2019-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-12-03
Aktualizacja wiadomości
Monika Pawlik

2019-12-03
Aktualizacja wiadomości
Monika Pawlik

2019-12-03
Nowa wiadomość
Monika Pawlik

2019-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020