Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaponiedziałek, 3 sierpnia 2020 r.

imieniny: Augustyn, Lidia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska Pokój nr 22

Strona główna » Spis spraw » Sprawa: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska Pokój nr 22

Rodzaj sprawy: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska Pokój nr 22

Wymagane dokumenty: • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy • 2 egz. Oryginalnych kopii mapy zasadniczej zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem, obejmujących teren, którego inwestycja dotyczy i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać, z naniesioną planowaną inwestycją (obiekty, sieci), w skali 1:500 lub 1: 1000, • Aktualny oryginalny wypis z rejestru gruntów wnioskowanej nieruchomości, • Aktualny skrócony wypis z rejestru gruntów działek sąsiednich, • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Miejsce odbioru: Korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku lub osobiście

Opłaty: Opłata skarbowa: - 17,00 zł.- za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika - 107,00 zł. – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (z wyjątkiem budownictwa mieszkalnego) - 56,00 zł.- za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu.

Termin załatwienia: • Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: • Obowiązek uzyskania opinii właściwych organów w toku postępowania wydłuża postępowanie administracyjne o czas oczekiwania na uzgodnienie. • Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości. • Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Zatwierdził:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2016-09-08.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2016-09-08 13:45:36.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2020-01-02 13:17:35.
czytano: 1200 razy, id: 2951
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2020-01-02
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2020-01-02
Nowa wiadomość
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2020-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020