Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 21 stycznia 2020 r.

imieniny: Agnieszka, Jarosława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Strona główna » Przetargi » Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Podtytuł: Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach

Pierzchnica, dnia 17.10.2016 r.

 Znak: RI.271.06.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach”

Na podstawie art. 92 w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  Prawo zamówień publicznych Gmina Pierzchnica zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Ogólnobudowlany

Usługi & Handel

Michał Koszka     

ul. Krótka 9

28- 100 Busko- Zdrój

Cena oferty- 309.595,74 zł brutto

(słownie: trzysta dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 74/100)

Okres udzielonej gwarancji/ rękojmi – 120 miesięcy

UZASADNIENIE WYBORU:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

- cena brutto- stanowiące wagę60%

- wydłużenie okresu gwarancji – stanowiące wagę 40%

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

    L.p.

                                                                                                           Firma ( nazwa ) oraz adres wykonawcy

Liczba otrzymanych punktów

w kryterium

 

CENA- 60

Liczba otrzymanych punktów

w kryterium

okres udzielonej gwarancji/ rękojmi -40

Liczba otrzymanych punktów

 

 

ŁĄCZNIE

1.

Usługi Budowlane. Handel

Ireneusz Sieczkowski

Komórki 3,

26- 015 Pierzchnica

irek.sieczkowski@wp.pl

48,63

40,00

88,63

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe

TRANS-ENERGO POŁANIEC

Sp. z o.o.

Zawada 26

28- 230 Połaniec  

Fax. 15 864- 58- 57                                                                   

 

43,19

 

40,00

 

83,19

3.

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA

ul. Partyzantów 22

28- 100 Busko- Zdrój

Fax. 41 378- 48- 03

47,50

40,00

87,50

  4.

Firma Budowlano- Usługowa

„EM- BUD”

Marek Kuchna

ul. Bukowa 4

26- 026 Morawica

Fax. 41 311- 40- 17

48,27

24,00

72,27

5.

HPM SZAFRANIEC s.c.

Paweł Szafraniec,

Mariusz Szafraniec

ul. Wyszyńskiego 72

28- 100 Busko- Zdrój

Fax. 41 350- 12- 03

46,44

40,00

86,44

6.

Zakład Ogólnobudowlany

Usługi & Handel

Michał Koszka

ul. Krótka 9

28- 100 Busko- Zdrój

Fax. 41 378- 78- 13

60,00

40,00

100,00

7.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe

„HEWANAG”

Andrzej Kęcki

ul. Zagnańska 220a

25- 563 Kielce

Fax. 41 362- 67- 39

48,25

28,00

76,25

8.

HEINICH- INVESTMENT

Paweł Heinich

ul. Wapiennikowa 10A

25- 112 Kielce

Fax. 41 362- 04- 89

44,00

32,00

76,00

 

Ponadto, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 2 i 3 w/w ustawy zawiadamiamy, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Z up. Wójta Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Wójta

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2016-10-17.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2016-10-17 13:04:07.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2016-10-17 13:13:40.
czytano: 517 razy, id: 2983
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-10-17
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2016-10-17
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020