Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 10 grudnia 2019 r.

imieniny: Daniel, Bohdan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

INFORMACJA
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Maleszowa

    
1.W związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa w sołectwie Maleszowa zarządzone   
   zostały wybory sołtysa sołectwa Maleszowa. Wybory sołtysa przeprowadza się na
   okres do końca obecnej kadencji samorządów wiejskich (kadencja 2015-2019).

2.Termin przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysa zostanie określony
   zarządzeniem Wójta Gminy Pierzchnica po zgłoszeniu kandydatów.

3.Termin zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków komisji wyborczej upływa w
   dniu 28 kwietnia 2017r. Zgłoszenia dokonuje się na ustalonych drukach. Druki są
   dostępne w Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 23 oraz na stronie Biuletynu
   Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pierzchnica pod adresem
   www.pierzchnica.bip.jur.pl w zakładce wybory sołtysów i rad sołeckich.
    W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata na sołtysa wyznaczonym w terminie,
    przedłuża się o 5 dni termin zgłaszania kandydatów. Po zaistnieniu takiego przypadku
    zostanie podana informacja dla  mieszkańców w formie obwieszczenia Wójta.

4.Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pierzchnica w godzinach
   pracy urzędu tj. 7.30-15.30.

5.Kandydata na sołtysa i członków komisji wyborczej może zgłosić każdy uprawniony
   do głosowania mieszkaniec sołectwa.

6.Głosowanie przeprowadza 3-osobowa komisja wyborcza wybrana z mieszkańców
   sołectwa. W przypadku zgłoszenia do komisji wyborczej więcej niż 3 kandydatów
   skład komisji zostanie wyłoniony w drodze losowania. Termin przeprowadzenia
   losowania składu komisji wyborczej zostanie określony w zarządzeniu przez Wójta.
   W przypadku nie zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów na
   członków komisji, komisję powoła Wójt spośród mieszkańców sołectwa. Członkami
   komisji nie mogą być kandydaci na sołtysa.

    Dodatkowe informacje na temat przygotowania i przeprowadzenia wyborów można uzyskać w Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 23 lub telefonicznie pod numerem  41 35 38 046 wew. 26.
                                                                                  
Pierzchnica, dnia 19.04.2017r.


Wójt
(-)Stanislaw Strąk

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2017-04-19.
Wprowadził do systemu: Stanisław Kielesiński. Data wprowadzenia: 2017-04-19 13:36:10.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2017-04-19 13:41:20.
czytano: 266 razy, id: 3116
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-04-19
Nowa wiadomość
Stanisław Kielesiński

2017-04-19
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

2017-04-19
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

2017-04-19
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

2017-04-19
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

2017-04-19
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019