Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Strona główna » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Podtytuł: Budowa obiektów hodowlanych do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą i budynkami pomocniczymi, niezbędnymi do funkcjonowania fermy drobiu w miejscowości Holendry na działkach o numerze ewidencyjnym nr 380/2, 380/1, 390 obręb 0006, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie

                                                                                                Pierzchnica, dnia 5.07.2017r.
  Znak: RI.6220.03.2017

 OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

          Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016.353 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016.353 ze zm.) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa obiektów hodowlanych do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą i budynkami pomocniczymi, niezbędnymi do funkcjonowania fermy drobiu w miejscowości Holendry na działkach o numerze ewidencyjnym nr 380/2, 380/1, 390 obręb 0006, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie”, został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję o uprawnieniu stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją  w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w Urzędzie Gminy Pierzchnica  - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (pok. nr 22) w godzinach 7.30   do  15.30, wnieść ewentualne uwagi  oraz  wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów.
Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie, które zostaje  zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pierzchnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pierzchnica przy ulicy 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Holendry oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.      

                                                                                                      Z up. Wójta
                                                                                             Wojciech Pęczkiewicz
                                                                                                 Zastępca Wójta

Kategoria główna artykułu to: Ochrona Środowiska.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2017-07-05.
Wprowadził do systemu: Monika Pawlik. Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:16:18.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2017-07-05 14:17:04.
czytano: 934 razy, id: 3236
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-07-05
Nowa wiadomość
Monika Pawlik

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020