Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Strona główna » Przetargi » Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Podtytuł: na wybór psychologa przeprowadzającego warsztaty psychospołeczne w ramach projektu „Pewny Start z Wolna Strefą” 10/RR/Kluby/2017/P

Pierzchnica, dnia 22.09.2017r.

 10/RR/Kluby/2017/P

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Gmina Pierzchnica informuje, że w wyniku przeprowadzonego zaproszenia do złożenia ofert handlowych w postępowaniu poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) na wybór psychologa przeprowadzającego warsztaty psychospołeczne w ramach projektu „Pewny Start z Wolna Strefą”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Psychologiczne i Szkolenia

Magdalena Krzyżak

Ul. Bernardyńska 47c

25-718 Kielce

Za cenę 5 980 zł brutto (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych zł)

Wykonawca złożył ofertę ważną z najniższą ceną, gdzie jedynym kryterium była cena.

Poniżej przedstawiamy nazwy (firmy), siedziby, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:  

   

 Lp.

                                                                                                              

Firma ( nazwa ) oraz adres wykonawcy

Liczba otrzymanych punktów w kryterium

CENA- 100

Liczba otrzymanych punktów

ŁĄCZNIE

1.

Ewelina Gach

Ul. Dewońska

27-200 Starachowice

92,86

92,86

2

CSW Delta

Jakub Błaszczyk

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ul. Sandormierska

94,84

94,84

3

Usługi Psychologiczne i Szkolenia

Magdalena Krzyżak

Ul. Bernardyńska 47c

25-718 Kielce

100

100

 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 28 września 2017r.


Wójt

(-) Stanisław Strąk

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2017-09-22.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2017-09-22 15:02:01.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2017-09-22 15:02:01.
czytano: 309 razy, id: 3295
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-09-22
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-09-22
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019