Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Strona główna » Organizacje pozarządowe » OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Podtytuł: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także wśród rodziców zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

                                                                                                 Pierzchnica, dnia 22.05.2018r.

 

            

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały XXVI/80/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, oraz Uchwały XXV/66/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, informuję, że w wyniku ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej
w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także wśród rodziców zgodnie
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

 

wyłoniono następującego oferenta:

 

Nazwa  oferenta: Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy

                        ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5

 

Nazwa Zadania: „Bądź sobą - wybierz życie bez nałogów”

 

Wysokość przyznanych środków publicznych: 7.000zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

 

 

Zastępca Wójta

(-) Wojciech Pęczkiewicz

 

 

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2018-05-23.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2018-05-23 09:01:54.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2018-05-23 09:01:54.
czytano: 82 razy, id: 3499
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2018-05-23
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019