Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 11 lipca 2020 r.

imieniny: Benedykt, Karina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: Budowa gazociągu średniego ciśnienia SDR11 PE 100 dn63 o długości pk. 320 m w msc. Pierzchnica

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia SDR11 PE 100 dn63 o długości pk. 320 m w msc. Pierzchnica”

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U.  z 2018 r., poz. 2096 z póz. zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

 

zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 2043, 2044, 741/29 w miejscowości Pierzchnica, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia SDR11 PE 100 dn63 o długości pk. 320 m w msc. Pierzchnica”.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, przy ul. Urzędniczej 6 /pok. 22/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych
w obrębie terenu inwestycji.

 

Pierzchnica, dnia 09 kwietnia 2019 roku

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-04-09.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:23:57.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-04-09 10:38:44.
czytano: 89 razy, id: 3881
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-09
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020