Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica

Wyświetl stronę główną » Spis spraw » Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica

                   WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

                                           PRZESTRZENNEGO  GMINY PIERZCHNICA

 I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 22

Tel. (41) 370- 56- 10

 oraz strona internetowa www.pierzchnica.bip.jur.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Sekretariat Urzęd Miasta i Gminy Pierzchnica – pokój nr 11

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 22

Tel. (41) ) 370- 56- 10

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 (1:1000) obejmującej przedmiotową działkę/działki – w przypadku podziału nieruchomości.

VI. OPŁATY:
Skarbowa:
*Od wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
-  do 5 stron          - 30zł
-  powyżej 5 stron - 50zł

*Od wyrysu z części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- Za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł,
- Nie więcej niż 200zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia lub dokonanie czynności urzędowej (wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U.z 2020r. poz.1546 t.j.)

VII. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dokument jest odbierany osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłany pocztą (w przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

IX. INNE INFORMACJE:
Wypis i wrys wydawany jest na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica.

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-01-22 09:55

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-22 09:55

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-22 09:55

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-22 09:55

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-22 09:55

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-22 09:55

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-22 09:55

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-22 09:55

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-22 09:55

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-22 09:55

Dodanie artykułu - Marta Pejska

2021-01-22 09:55

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.