Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: „Budowa ok. 1000 m odcinka sieci elektroenergetycznej SN wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi jej prawidłowe funkcjonowanie oraz budowa ok. 1000 m rurociągu sieci kablowej światłowodowej w msc. Skrzelczyce, gmina Pierzchnica”

 

Pierzchnica, dnia 06.05.2019r.

 

 Znak: R.I.6733.05.2019

                                                            OBWIESZCZENIE

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że w toku postępowania w sprawie wydania w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  1. budowie ok. 1000 m (1,0 km) odcinka sieci elektroenergetycznej SN wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,
  2. budowie ok. 1000 m (1,0 km) rurociągu sieci kablowej światłowodowej,

obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych 438, 298/l, 298/3, 300/7, 300/9, 300/3, 300/5, 302/1, 302/3, 302/5, 303/1, 303/5, 305/1, 305/3, 314/9, 316/1, 316/3, 318/1, 318/3, 298/2, 298/4, 300/8, 300/10, 300/4, 300/6, 302/2, 302/4, 302/6, 303/2, 303/6, 305/2, 305/4, 305/6, 308/2, 308/4, 308/6, 308/8, 310/2, 310/12, 310/14, 312/2, 312/4, 314/2, 314/4, 314/6, 314/13, 314/14, 314/10, 316/2, 316/4, 318/2, 318/4, 318/9, 318/10, 320/2, 321/2, 322/2, 322/4, 323/2, 323/4, 325/2, 325/4, 325/6, 325/8, 327/2, 327/4, 327/10, 329/2, 329/4, 329/6, 332/2, 332/4, 333/2, 333/7, 333/8, 333/6, 336/6, 336/10, 336/9, 338/3, 338/6, 338/4, 338/5, 340/1, 340/4, 341/1, 343/1, 343/4, 451, 345/1, 345/2, 345/3, 347/5, 349/1 położoną w miejscowości Skrzelczyce, gmina Pierzchnica, został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję  o uprawnieniu stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją  w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (pok. nr 22) w godzinach 7.30   do  15.30, wnieść ewentualne uwagi  oraz  wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. 

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie, które zostaje  zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica przy ulicy Urzędniczej 6, 26- 015 Pierzchnica, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Skrzelczyce celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.           

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-05-06.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-05-06 13:37:03.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-05-06 13:42:47.
czytano: 88 razy, id: 3931
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-06
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2019-05-06
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020