Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 11 lipca 2020 r.

imieniny: Benedykt, Karina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Strona główna » Przetargi » Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Podtytuł: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni

 

Pierzchnica, dn. 14.04.2019 r.

 

Znak: RI 271.03.2019                                                              

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni”

Stosownie do postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający- Gmina Pierzchnica informuje, że w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest  „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie prowadzono z zastosowaniem art.24aa Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria opisane w SIWZ i w ogłoszeniu        o zamówieniu tj.

1) cena brutto  - stanowiące wagę  60% 

2) wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi  – stanowiące wagę 20%

 3) doświadczenie kierownika budowy 20%

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły nw. oferty, które otrzymała niżej podaną liczbę punktów:

Nr

oferty

Firma oraz adresy wykonawców

Cena brutto w PLN

Liczba punktów za kryterium 1)

Liczba punktów za kryterium 2)

Liczba punktów za kryterium 3)

Łączna liczba punktów

1

Usługi Budowlane, Handel

Ireneusz Sieczkowski

Komórki 3

26- 015 Pierzchnica

844 559,24

60

20

20

 

100

2

Firma

Remontowo Budowlana

SGBUD Seweryn Grabka

ul. Piekoszowska 283 c

25- 645 Kielce

849 000,00

59,69

20

20

99,69

3

Przedsiębiorstwo            Wielobranżowe

TIS Maciej Ławik

Szczecno 160

26-015 Pierzchnica

894 495,40

56,65

20

20

96,65

4

„EXPERT” Spółka Cywilna

Tyrała Jan, Lesiak Waldemar

ul. W. Szczepaniaka 29

25- 118 Kielce

963 469,19

52,59

20

20

92,59

5

Zakład Remontowo-         Budowlany

Roman Olszowy

ul. Szkolna 55

36- 147 Kosowy

997 848,93

50,78

20

20

90,78

6

Firma Budowlano-         Usługowa

„EM- BUD”

Marek Kuchna

ul. Bukowa 4

26- 026 Morawica

1 000 000,00

50,67

20

20

90,67

7

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

WIDBUD

Wiesław Wołowiec

ul. Monte Casino 71

25- 217 Kielce

1 082 400,00

46,82

17,14

15

78,96

8

Zakład Ogólnobudowlany

Usługi & Handel

ul. Krótka 9

28- 100 Busko- Zdrój

1 150 520,98

44,04

20

20

84,04

Z postpowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

Mając na uwadze powyższe, oferta  złożona przez Usługi Budowlane, Handel Ireneusz  Sieczkowski, Komórki 3, 26- 015 Pierzchnica, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała łącznie 100 pkt. i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru oferty.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta stosownie do postanowień art. 94 ust. 1 ppkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-05-14.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-05-14 08:57:26.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-05-14 09:00:35.
czytano: 149 razy, id: 3945
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-14
Nowa wiadomość
Marta Pejska

2019-05-14
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020