Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja dla Wykonawców nr 1

Strona główna » Przetargi » Informacja dla Wykonawców nr 1

Podtytuł: Dostawa energii elektrycznej

 

Pierzchnica, dn. 29.05.2019 r.

 

Znak: R.I.271.07.2019

 

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Dostawę energii elektrycznej”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018. r, poz. 1986 z póz. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Na podstawie Ustawy prawo Zamówień Publicznych i zapisów SIWZ prosimy o udzielenie następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 1.

 Tak

Pytanie 2.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur drogą elektroniczną na wskazany adres e- mail poszczególnych odbiorców?

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania faktur drogą elektroniczną na wskazany adres e- mail.

Pytanie 3.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę cen jednostkowych w razie niezależnych od Sprzedawcy zmian przepisów prawa, w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej oraz podatku akcyzowego?

Odpowiedź 3.

Zamawiający określił okoliczności w jakich dopuszcza zmianę umowy w rozdziale XVI SIWZ.

Pytanie 4.  Prosimy o podanie informacji o obowiązujących Zamawiającego umowach dla PPE objętych postępowaniem przetargowym. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do PPE objętych postępowaniem. Czy dla PPE zawarte są zawarte odrębne umowy na usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej? Czy obecnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia i jaki jest to okres? Na terenie jakiego OSD  znajdują się obiekty objęte postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź 4.

 Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do PPE objętych postępowaniem jest PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej. Są osobne umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Obecnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie odbiorcy  o wypowiedzeniu umowy dotarło do Operatora. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, w terminie przez nie uzgodnionym. Obiekty objęte postępowaniem przetargowym znajdują się ma terenie OSD- PGE Dystrybucja. S.A.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-05-29.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:02:28.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-05-29 09:04:35.
czytano: 87 razy, id: 3970
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-29
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020