Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 29 lutego 2020 r.

imieniny: Lech, Lutomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Strona główna » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Podtytuł: Wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża "Skrzelczyce 1" w miejscowości Skrzelczyce, na działkach nr ewid. 12/12, 12/13, 12/14, 12/17, 12/19, 12/21, 13/14, 14/9, 466, gm. Pierzchnica, woj. świętokrzyskie

                                                                                                                   Pierzchnica, dnia 11.06.2019r.

  Znak: RI.6220.02.2016

                                                            OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 36 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w związku z uchyleniem decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica Znak: RI.6220.02.2016 z dnia 30.01.2019r.  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża "Skrzelczyce 1"  w miejscowości Skrzelczyce, na działkach nr ewid. 12/12, 12/13, 12/14, 12/17, 12/19, 12/21, 13/14, 14/9, 466, gm. Pierzchnica, woj. świętokrzyskie wskazuje się do 31.10.2019r. Wyznaczenie nowego terminu podyktowane jest koniecznością wypełnienia zaleceń Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawartych w decyzji SKO.OŚ-60/1359/40/2019 z dnia 03.06.2019r.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie, które zostaje  zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica przy ulicy Urzędniczej 6,  26-015 Pierzchnica, oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Skrzelczyce.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.           

 

                                                                                      

                                                                     Z up. Burmistrza

                                                              (-) Wojciech Pęczkiewicz

                                                                   Zastępca Burmistrza       

Kategoria główna artykułu to: Ochrona Środowiska.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-06-11.
Wprowadził do systemu: Monika Pawlik. Data wprowadzenia: 2019-06-11 15:10:25.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-06-11 15:11:43.
czytano: 46 razy, id: 4007
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-11
Nowa wiadomość
Monika Pawlik

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020