Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaniedziela, 16 lutego 2020 r.

imieniny: Danuta, Daniel

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

INFORMACJA dla mieszkańców sołectwa Górki w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Górki do końca kadencji 2019-2024

Strona główna » Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich » Wybory sołtysów i rad sołeckich (2019-2024) » INFORMACJA dla mieszkańców sołectwa Górki w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Górki do końca kadencji 2019-2024

INFORMACJA dla mieszkańców sołectwa Górki

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

w sołectwie Górki do końca kadencji 2019-2024

 

 

1. Informuję się, że zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2019r. zarządzone zostały wybory sołtysa i dwóch członków rady sołeckiej w sołectwie Górki. Termin przeprowadzenia głosowania zostanie podany do wiadomości mieszkańców po zgłoszeniu kandydatów.

 

2.Termin zgłaszania kandydatów na sołtysa, członków do rady  sołeckiej i członków komisji wyborczej został określony do dnia 27 czerwca 2019r. Zgłoszenia dokonuje się na ustalonych drukach. Druki są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica pokój nr 23 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica pod adresem www.pierzchnica.bip.jur.pl w zakładce  WYBORY i REFERENDA. W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata na sołtysa oraz zgłoszenia mniej niż dwóch kandydatów na członków rady sołeckiej, termin zgłaszania przedłuża się o 5 dni. Po zaistnieniu takiego przypadku informacja dla mieszkańców zostanie podana w formie obwieszczenia.

 

3.Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica w godzinach  od 730 do 1530.

 

4.Kandydata na sołtysa, członka rady sołeckiej i członka komisji wyborczej może zgłosić każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec sołectwa. Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec stale mieszkający na terenie sołectwa (wpisany do rejestru wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica).

 

5.Kandydat na sołtysa, członka rady sołeckiej musi posiadać prawo wybierania (bierne prawo wyborcze). Nie  można kandydować na sołtysa i do rady sołeckiej jednocześnie.

 

6.Głosowanie przeprowadzi trzyosobowa komisja wyborcza wybrana z mieszkańców sołectwa.

        

Dodatkowe informacje na temat przygotowania i przeprowadzenia wyborów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica  pokój nr 23 lub telefonicznie pod nr 41 35 38 046 wew. 26 lub 41 370 56 11.

 

Pierzchnica, dnia 2019.06.17                               

 

 

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk     

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-06-17.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:59:03.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-06-17 13:59:03.
czytano: 104 razy, id: 4014
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-17
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2019-06-17
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2019-06-17
Aktualizacja wiadomości
Małgorzata Garlicka

2019-06-17
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2019-06-17
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020