Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA dla mieszkańców sołectwa Osiny w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Osiny do końca kadencji 2019-2024

Wyświetl stronę główną » Wybory sołtysów i rad sołeckich (2019-2024) » Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich » INFORMACJA dla mieszkańców sołectwa Osiny w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Osiny do końca kadencji 2019-2024

INFORMACJA dla mieszkańców sołectwa Osiny

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa

w sołectwie Osiny do końca kadencji 2019-2024

 

1,Informuję się, że zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2019r. zarządzone zostały wybory sołtysa w sołectwie Osiny. Termin przeprowadzenia głosowania zostanie podany do wiadomości mieszkańców po zgłoszeniu kandydatów.

 

2.Termin zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków komisji wyborczej został określony do dnia 27 czerwca 2019r. Zgłoszenia dokonuje się na ustalonych drukach. Druki są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica pokój nr 23 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica  pod adresem  www.pierzchnica.bip.jur.pl w zakładce WYBORY i REFERENDA.
W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata na sołtysa termin zgłaszania przedłuża się o 5 dni. Po zaistnieniu takiego przypadku informacja dla mieszkańców zostanie podana w formie obwieszczenia.

 

3.Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica
w godzinach od 730 do 1530.

 

4.Kandydata na sołtysa i członka komisji wyborczej może zgłosić każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec sołectwa. Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec stale mieszkający na terenie sołectwa (wpisany do rejestru wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica).

 

5.Kandydat na sołtysa musi posiadać prawo wybierania (bierne prawo wyborcze).

 

6.Głosowanie przeprowadzi trzyosobowa komisja wyborcza wybrana z mieszkańców sołectwa.

        

Dodatkowe informacje na temat przygotowania i przeprowadzenia wyborów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica  pokój nr 23 lub telefonicznie pod nr 41 35 38 046 wew. 26 lub 41 370 56 11.

 

 

Pierzchnica, dnia 2019.06.17   

 

 

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk                                             

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-06-17 14:03

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2019-06-17 14:03

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2019-06-17 14:03

Dodanie artykułu - Małgorzata Garlicka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.