Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: Odnowienie trzech zabytkowych piwnic na Górze Piwnicznej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Odnowienie trzech zabytkowych piwnic na Górze Piwnicznej”

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r., poz. 1945./ oraz art. 49 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

 

zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2019 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Pierzchnica, postępowanie  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1228 w miejscowości gminnej Pierzchnica, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odnowienie trzech zabytkowych piwnic na Górze Piwnicznej”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, przy ul. Urzędniczej 6 /pok. 22/.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych
w obrębie terenu inwestycji.

 

Pierzchnica, dnia 02 lipca 2019 roku

 

Z up. Burmistrza Miasa i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-07-02.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-07-02 09:48:15.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-07-02 11:12:27.
czytano: 70 razy, id: 4034
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-02
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020