Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica



wtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: „Budowa ok. 1000 m (1,0 km) odcinka napowietrzno- kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV stacji transformatorowej kontenerowej oraz odcinków linii kablowo- napowietrznych nN 0,4 kV w msc. Holendry i Czarna”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa ok. 1000 m (1,0 km) odcinka napowietrzno- kablowej sieci   elektroenergetycznej SN 15kV stacji transformatorowej kontenerowej oraz odcinków linii kablowo- napowietrznych nN 0,4 kV w msc. Holendry i Czarna”

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r., poz. 1945./ oraz art. 49 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

 

zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2019 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Artura Wieloch, działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Odział Skarżysko- Kamienna PGE Dystrybucja S.A., postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  333, 345, 359/1, 353/1, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 359/1, 367, 368, 369 położonych w miejscowości Holendry oraz na nieruchomości o numerach ewidencyjnych 50, 51, 68/2, 90, 92, 93, 293, 302, 304, położonych w miejscowości Czarna, gmina Pierzchnica, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ok. 1000 m (1,0 km) odcinka napowietrzno- kablowej sieci   elektroenergetycznej SN 15kV stacji transformatorowej kontenerowej oraz odcinków linii kablowo- napowietrznych nN 0,4 kV w msc. Holendry i Czarna”.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, przy ul. Urzędniczej 6 /pok. 22/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych
w obrębie terenu inwestycji.

 

Pierzchnica, dnia 03 lipca 2019 roku

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-07-03.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:16:00.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-07-03 13:18:03.
czytano: 70 razy, id: 4038
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-03
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020