Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wyświetl stronę główną » Organizacje pozarządowe » OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Podtytuł: na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi

                                                                                                          Pierzchnica, dnia 18.09.2019r.

 

            

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały II/82/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, informuję, że w wyniku ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

wyłoniono następującego oferenta:

 

Nazwa  oferenta:      Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy

                               ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 5

        26-015 Pierzchnica

Nazwa Zadania:     „Jestem sobą. Potrafię odmówić.”

Wysokość przyznanych środków publicznych:   7 000zł  (słownie: siedem tysięcy zł)

 

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-09-18 10:17

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2019-09-18 10:17

Dodanie artykułu - Małgorzata Garlicka

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.