Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 11 lipca 2020 r.

imieniny: Benedykt, Karina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Strona główna » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Podtytuł: Wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża "Skrzelczyce 1" w miejscowości Skrzelczyce, na działkach nr ewid. 12/12, 12/13, 12/14, 12/17, 12/19, 12/21, 13/14, 14/9, 466, gm. Pierzchnica, woj. świętokrzyskie

Pierzchnica, dnia 30.10.2019r.

  Znak: RI.6220.02.2016

  OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 36 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w związku z uchyleniem decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica Znak: RI.6220.02.2016 z dnia 30.01.2019r.  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża "Skrzelczyce 1" w miejscowości Skrzelczyce, na działkach nr ewid. 12/12, 12/13, 12/14, 12/17, 12/19, 12/21, 13/14, 14/9, 466, gm. Pierzchnica, woj. świętokrzyskie wskazuje się do 28.02.2020r. Wyznaczenie nowego terminu podyktowane jest koniecznością wypełnienia zaleceń Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawartych w decyzji SKO.OŚ-60/1359/40/2019 z dnia 03.06.2019r., tj. powołania biegłego lub zespołu biegłych, którzy ocenią dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia raportu środowiskowego zarówno w zakresie prawidłowości analiz, jak również ustaleń co do wpływu odwodnienia kopalni na zmianę stosunków wodnych.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie, które zostaje  zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica przy ulicy Urzędniczej 6,  26-015 Pierzchnica, oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Skrzelczyce.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.                                                      

                                                                                              

                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                          (-) Wojciech Pęczkiewicz

                                                                                Zastępca Burmistrza

 

Kategoria główna artykułu to: Ochrona Środowiska.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-10-31.
Wprowadził do systemu: Monika Pawlik. Data wprowadzenia: 2019-10-31 08:34:18.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-10-31 08:40:22.
czytano: 50 razy, id: 4167
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-31
Nowa wiadomość
Monika Pawlik

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020