Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 29 lutego 2020 r.

imieniny: Lech, Lutomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia SDR11 PE 80 dn40 o długości ok. 30 m w msc. Pierzchnica”

Pierzchnica, dnia 10.12.2019 r.

 

 Znak: R.I.6733.11.2019

    OBWIESZCZENIE

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że w toku postępowania w sprawie wydania w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,

na nieruchomości o numerach ewidencyjnych 942, 944 położonej w miejscowości gminnej Pierzchnica.

Zakres programowy inwestycji:

  • Budowa ok. 30,0 m sieci gazowej średniego ciśnienia SDR11 PE80 Ø40 mm.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję o uprawnieniu stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją                w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica- Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (pok. nr 22) w godzinach 7.30   do  15.30, wnieść ewentualne uwagi  oraz  wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. 

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie, które zostaje  zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica przy ulicy Urzędniczej 6, 26- 015 Pierzchnica, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Pierzchnica celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.           

 

Z up. Burmstrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-12-10.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:06:10.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-12-10 13:26:26.
czytano: 26 razy, id: 4192
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-10
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020