Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Podtytuł: „Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego” lokalizacja na działce nr ewid. 50/18 obręb Pierzchnianka, gmina Pierzchnica

Pierzchnica, dnia 01.09.2020r.

Znak: RI.6220.05.2020

 

 

Informacja

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

 Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283 t.j.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

podaje do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego” lokalizacja na działce nr ewid. 50/18 obręb Pierzchnianka, gmina Pierzchnica.

Wniosek wraz z załącznikami jest zamieszczony w wykazie:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEditAuth.seam?id=464313808&edit=false&create=false©Param=false&redirectClear=true&actionMethod=CardListAuth.xhtml%3AcardHome.clearRedirect&cid=993465&conversationPropagation=nested

 

 

                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                                  (-) Wojciech Pęczkiewicz

                                                                                                  Zastępca Burmistrza

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ochrona Środowiska.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-09-01 09:51

Edycja artykułu - Monika Pawlik

2020-09-01 09:51

Dodanie artykułu - Monika Pawlik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.