Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wyświetl stronę główną » Sprzedaż nieruchomości » WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Podtytuł: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Znak: RRiMG.6840.2.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021r. poz. 11 t.j./ oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378/ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy Nr XXI/68/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Pierzchnicy, Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

a) Nieruchomość stanowiąca własność Gminy o numerze ewidencyjnym:

- 628/7 – położona w miejscowości Pierzchnica.

b) Podstawa nabycia – nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr KI1B/00060240/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości – 0,0787 ha.

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona jest w Pierzchnicy, przy ul. Św. Anny. Teren nieruchomości jest niezagospodarowany – zakrzaczony i zakrzewiony. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane  przeznaczone pod zabudowę w siedliskach rolniczych oraz tereny rolne. Działka ma kształt prostokątu przylegającego dłuższym bokiem do ulicy Św. Anny.

Uzbrojenie techniczne terenu – energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna zbiorcza i gaz.

4. Przeznaczenie nieruchomości:

a)     Nieruchomość gruntowa położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b)      Teren nieruchomości nr 628/7 według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r.” – użytkowanie rolnicze, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.

5. Termin zagospodarowania – nie dotyczy.

6. Cena wywoławcza nieruchomości – 41 950,00 zł.

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

9. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

10. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

11. Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

13. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy przy ul. Urzędnicza 6, codziennie w godzinach 7:30-15:30/ I piętro, pokój nr 25/ lub telefonicznie pod nr tel. 41 370 56 13  oraz na stronie internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl.

Pierzchnica, dnia 29.01.2021r.

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

Informacje

Rejestr zmian

2021-01-29 12:23

Dodanie artykułu - Marta Szaruga

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.