Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJACYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJACYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Podtytuł: „Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach”, na działkach o nr ewid. 169/4, 169/3 i 447 obręb 0014 Skrzelczyce.

Pierzchnica, dnia 10.03.2023r.

Znak: RI.6220.03.2021

 

 

Informacja

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

 Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

podaje do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Budowa ujęcia wody  w Skrzelczycach”, gmina Pierzchnica.

Wniosek wraz z załącznikami jest zamieszczony w wykazie:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEditAuth.seam?id=464903628&edit=false&create=false&copyParam=false&redirectClear=true&actionMethod=CardListAuth.xhtml%3AcardHome.clearRedirect&cid=2380379&conversationPropagation=nested

 

 

                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                                  (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                      Zastępca Burmistrza

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-03-10 14:55

Edycja artykułu - Sylwia Ozimina

2023-03-10 14:55

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.