Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Podtytuł: Postępowanie w sprawie udzielenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni w Drugni, zlokalizowanej na działce nr.ewid 368/1 do cieku od Drugni (dz. nr ewid.369)

                                                                                                     Sandomierz, 25.04.2022 r.

 

 

 

KR.ZUZ.4.4210.318.2022.PA

 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U.
z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że 
zostało wszczęte na wniosek Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy Sp z o.o. postępowanie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni w Drugni, zlokalizowanej na działce nr. ewid. 368/1 do wody – cieku od Drugni (dz. nr eid. 369) istniejącym wylotem w km 8 + 140 km cieku.

 

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje działki ewidencyjne o nr: 368/1, 368/2, 369, 373, obręb 0002 Drugnia, jednostka ewidencyjna 260415_2 Pierzchnica, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 800-1600), a ewentualne wnioski i uwagi
można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                             

                                              

 

 

 

   Dariusz Gorzkiewicz

       Zastepca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

       /podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznie/

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

Otrzymują (e-PUAP):

  1. Miasto i Gmina Pierzchnica – celem ogłoszenia
  2. 2 x Aa.+ BIP – celem ogłoszenia

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-04-27 12:37

Dodanie artykułu - Monika Czechowska

2023-04-27 12:37

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Czechowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.