Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE PRZEKAZANIA ODWOŁANIA OD DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DO SKO

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE PRZEKAZANIA ODWOŁANIA OD DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DO SKO

Podtytuł: BUDOWA UJĘCIA WODY W SKRZELCZYCACH

Pierzchnica, dn. 22.05.2023 r.

RI.6220.03.2021

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia strony postępowania

iż, na podstawie  art. 133 Kodeks postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica pismem z dnia 18.05.2023 r., znak: RI.6220.03.2021 przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach odwołanie (złożone przez Pana Waldemara Garlickiego reprezentowanego przez pełnomocnika) od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 28.04.2023 r., znak: RI.6220.03.2021 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach”

W związku z faktem, iż nie znaleziono podstaw do zastosowania art. 132 Kpa.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wywieszenia obwieszczenia.

 

Otrzymuje:

  1. Strony postępowania administracyjnego w trybie art. 49 K.p.a.
  2. a/a

 

 

 

 

                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                                    (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                                    Zastępca Burmistrza

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-05-22 12:31

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.