Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/3612

Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Pierzchnica za rok szkolny 2017/2018