Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/4130

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE PIERZCHNICA ZA ROK SZKOLNY 2018/2019