Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/4581

Informacja o realizacji zadań oswiatowych za rok szkolny 2019/2020