Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Raków, dn. 9.08.2017 r.

Gmina Raków, będąca Partnerem Wiodącym oraz pozostali Partnerzy Projektu (Gmina Łagów, Gmina Pierzchnica, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach), w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1460) ogłasza otwarty nabór Partnerów – podmiotów spoza sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) – z obszaru gmin: Raków, Łagów, Pierzchnica do wspólnej realizacji projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych prowadzących do włączenia społecznego na terenach gmin: Raków, Łagów i Pierzchnica”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Nabór Partnerów prowadzony jest w terminie od dnia 9.08.2017r. do dnia 30.08.2017r. Organizatorem naboru jest Gmina Raków – Partner Wiodący Projektu.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia oferenta

4. Karta oceny

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2017-08-09.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2017-08-09 14:15:37.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2017-08-09 14:15:46.
czytano: 182 razy, id: 3266
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-09
Nowa wiadomość
Marta Pejska

2017-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2017-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2017-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2017-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2017-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019