Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Uchwały Rady Gminy 6185 razy
2.  Udostępnienie informacji publicznej 3986 razy
3.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. 1538 razy
4.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 1524 razy
5.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2011r. 1366 razy
6.  Rejestr instytucji kultury 1252 razy
7.  Zmiana Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pierzchnica 1240 razy
8.  Ogłoszenie o zamówieniu 1238 razy
9.  Zarządzenie Nr 159/08 z dnia 14 listopada 2008r. 1224 razy
10.  Ogłoszenie o zamówieniu 1207 razy
11.  Ogłoszenie o zamówieniu 1197 razy
12.  Sprawa: Usuwanie i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Pierzchnica, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok.24 1168 razy
13.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 11 lutego 2013r. 1161 razy
14.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 6 maja 2013r. 1095 razy
15.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 1078 razy
16.  Ogłoszenie o zamówieniu 1063 razy
17.  konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy Sp. z o.o. 1035 razy
18.  Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek oraz pracowników wydających decyzje w imieniu Wójta - stan na 31.12.2016r. 1018 razy
19.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 29 października 2012r. 1007 razy
20.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 września 2008r. 991 razy
21.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 26 listopada 2012r. 989 razy
22.  Ogłoszenie o zamówieniu 973 razy
23.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. 967 razy
24.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. 912 razy
25.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2009r. 892 razy
26.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 lutego 2012r. 887 razy
27.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 31 maja 2012r. 867 razy
28.  Sprawa: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok.22 865 razy
29.  Ogłoszenie o zamówieniu 856 razy
30.  Zaproszenie do składania ofert cenowych 848 razy
W sumie 40629 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 24.3 %
2.  Rada Miejska kat. główna 7.4 %
3.  Jednostki organizacyjne kat. główna 6 %
4.  Zarządzenia kat. główna 6 %
5.  Ochrona Środowiska kat. główna 4.3 %
6.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 3.8 %
7.  Urzędowa tablica ogłoszeń 3 %
8.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.9 %
9.  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze kat. główna 2.6 %
10.  Organizacje pozarządowe kat. główna 2.4 %
11.  Sprzedaż nieruchomości kat. główna 2.3 %
12.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 2.2 %
13.  Uchwały kat. główna 1.9 %
14.  Sprzedaż nieruchomosci kat. główna 1.7 %
15.  Uchwały Rady 1.7 %
16.  Oferty inwestycyjne kat. główna 1.6 %
17.  Zarządzenia 2008 1.3 %
18.  Jednostki pomocnicze kat. główna 1.2 %
19.  Sesje rady i protokoły z sesji 1.1 %
20.  Procedura budżetowa kat. główna 1.1 %
21.  Zarządzenia 2009 1.1 %
22.  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku kat. główna 1 %
23.  Spis spraw kat. główna 0.9 %
24.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 0.9 %
25.  Zarządzenia 2010 0.8 %
26.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.8 %
27.  Regulamin kat. główna 0.8 %
28.  Statut kat. główna 0.7 %
29.  Stanowiska kat. główna 0.7 %
30.  Gospodarka komunalna kat. główna 0.7 %
31.  Kadra Kierownicza 0.6 %
32.  Dane kat. główna 0.6 %
33.  Dotacje z budżetu kat. główna 0.6 %
34.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.6 %
35.  Strategia rozwoju kat. główna 0.5 %
36.  Zarządzenia 2011 0.5 %
37.  Komisje Rady 0.5 %
38.  Fundusze kat. główna 0.5 %
39.  Podstawowe informacje kat. główna 0.5 %
40.  Realizacja budżetu kat. główna 0.5 %
41.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.5 %
42.  Przewodniczący Rady 0.5 %
43.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.5 %
44.  Realizacja planowanych wydatków kat. główna 0.4 %
45.  Realizacja planowanych dochodów kat. główna 0.4 %
46.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.4 %
47.  Rejestr wydawanych upoważnień kat. główna 0.4 %
48.  Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich kat. główna 0.4 %
49.  PLANY MIEJSCOWE I STUDIUM UWARUNKOWAŃ kat. główna 0.4 %
50.  Wybory Samorządowe kat. główna 0.3 %
51.  Informacja publiczna kat. główna 0.3 %
52.  Wybory Prezydenta RP kat. główna 0.3 %
53.  Skład Rady 0.2 %
54.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.2 %
55.  Wybory do Parlamentu Europejskiego kat. główna 0.2 %
56.  Zatrudnienie i wynagrodzenie 0.2 %
57.  Instytucje Kultury kat. główna 0.1 %
58.  PETYCJE kat. główna 0.1 %
59.  Kluby Radnych 0.1 %
60.  Przeprowadzone kontrole kat. główna 0.1 %
61.  Wybory do Sejmu i Senatu kat. główna 0.1 %
62.  Zakład Komunalny kat. główna 0.1 %
63.  Plan Pracy Rady 0.1 %
64.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
65.  Zarządzenia 2010 - kadencja 2010-2014 0.1 %
66.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0.1 %
67.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
68.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
69.  EWIDENCJA ZABYTKÓW kat. główna 0.1 %
70.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
71.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0.1 %
72.  Wybory ławników kat. główna 0.1 %
73.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0.1 %
74.  Referenda kat. główna 0.1 %
75.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 0 %
76.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
77.  Konto bankowe kat. główna 0 %
78.  Informacje o wykonaniu budżetu gminy Pierzchnica za I półrocze 2006r. 0 %
79.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
80.  Podstawowe informacje 0 %
81.  Uchwały Zarządu 0 %
82.  test22 0 %
83.  Skład osobowy Zarządu 0 %
84.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
85.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
86.  Zarządzenia 2020 0 %
87.  Wybory Prezydenta RP 2020 -10 maja 2020 0 %
88.  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 0 %
89.  Raport o stanie gminy za 2018r. 0 %
90.  Zarządzenia 2019 0 %
91.  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 0 %
92.  Oświadczenia majątkowe 2018 0 %
93.  Informacja o realizacji zadań oświatowych 0 %
94.  WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 0 %
95.  Zarządzenia 2018 kadencja 2018-2023 0 %
96.  Raport o stanie gminy za 2019r. 0 %
97.  Raport o stanie gminy za 2022 r. 0 %
98.  Oświadczenia majątkowe 2023 0 %
99.  Zarządzenia 2023 0 %
100.  Wybory sołtysa sołectwa Górki 2022 0 %
101.  System Informacji Przestrzennej Gminy Pierzchnica 0 %
102.  Oświadczenia majątkowe 2022 0 %
103.  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pierzchnicy w okręgu wyborczym nr 5 0 %
104.  Wybory sołtysa sołectwa Podlesie 2021 0 %
105.  Nabór na stanowisko ds. obsługi kancelarii urzędu 0 %
106.  Oświadczenia majątkowe 2021 0 %
107.  Raporty o stanie dostępności podmiotu publicznego 0 %
108.  Zarządzenia 2021 0 %
109.  Koordynator do spraw dostępności 0 %
110.  Nabór na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
111.  Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 2020 0 %
112.  Wybory sołtysa sołectwa Podstoła 2023r. 0 %
113.  Zarządzenia 2018 0 %
114.  Oświadczenia majątkowe 2017 0 %
115.  Zarządzenia 2012 0 %
116.  Referendum Lokalne 2012 0 %
117.  Raport o stanie gminy za 2020 r. 0 %
118.  Protokoły komisji skarg, wniosków i petycji 0 %
119.  Protokoły komisji rewizyjnej 0 %
120.  Protokoły komisji budżetowej 0 %
121.  Ogłoszenia o posiedzeniach komisji 0 %
122.  Protokoły komisji samorządowej 0 %
123.  Oświadczenia majątkowe 2019 0 %
124.  Wybory sołtysów i rad sołeckich (2019-2024) 0 %
125.  Posiedzenia Zarządu 0 %
126.  Oświadczenia majątkowe 2020 0 %
127.  Składy komisji stałych rady 0 %
128.  Ogłoszenia o zwołanych sesjach rady 0 %
129.  Zarządzenia 2013 0 %
130.  Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 0 %
131.  Zarządzenia 2014 0 %
132.  Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej 0 %
133.  Zarządzenia 2017 0 %
134.  Oświadczenia majątkowe 2016 0 %
135.  Zarządzenie 2016 0 %
136.  Referendum ogólnokrajowe 2015 0 %
137.  Wybory ławników 2015 0 %
138.  Raport o stanie gminy za 2021 r. 0 %
139.  Zarządzenia 2015 0 %
140.  Zarządzenia 2014 - kadencja 2014-2018 0 %
141.  Wybory sołtysów i rad sołeckich (2015-2019) 0 %
142.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
143.  Nabór na stanowisko ds. wynagrodzeń i rozliczeń 0 %
144.  Zarządzenia 2022 0 %
145.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
146.  Imienne wykazy głosowań radnych 0 %
Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.