Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Uchwały Rady Gminy 5455 razy
2.  Udostępnienie informacji publicznej 3697 razy
3.  Uchwały Rady Gminy Pierzchnica - sesja z dnia 08.10.2006r. 2421 razy
4.  Sprawa: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska Pokój nr 22 1609 razy
5.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. 1384 razy
6.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2011r. 1220 razy
7.  Ogłoszenie o zamówieniu 1097 razy
8.  Zarządzenie Nr 159/08 z dnia 14 listopada 2008r. 1085 razy
9.  Ogłoszenie o zamówieniu 1036 razy
10.  Uchwały Rady Gminy Pierzchnica podjęte na sesji w dniu 30 grudnia 2006r. 1003 razy
11.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 11 lutego 2013r. 996 razy
12.  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 991 razy
13.  Ogłoszenie o zamówieniu 972 razy
14.  Rejestr instytucji kultury 945 razy
15.  Informacja o wyborze oferty 938 razy
16.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 6 maja 2013r. 922 razy
17.  Ogłoszenie o zamówieniu 916 razy
18.  Ogłoszenie o zamówieniu 905 razy
19.  Uchwały rady Gminy z dnia 19.03.2007r. 887 razy
20.  Uchwały Rady Gminy z sesji z dnia 31 grudnia 2007r. 872 razy
21.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 29 października 2012r. 862 razy
22.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 września 2008r. 842 razy
23.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 26 listopada 2012r. 827 razy
24.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. 824 razy
25.  Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek oraz pracowników wydających decyzje w imieniu Wójta - stan na 31.12.2016r. 815 razy
26.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. 801 razy
27.  Uchwały Rady Gminy z sesji z dnia 12 listopada 2007r. 800 razy
28.  Informacja Wójta Gminy Pierzchnica o której mowa w art. 37 ustawy o finansach publicznych 780 razy
29.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 lutego 2012r. 742 razy
30.  Sprawa: Usuwanie i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Pierzchnica, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok.24 742 razy
W sumie 37386 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 22.7 %
2.  Jednostki organizacyjne kat. główna 6 %
3.  Rada Miejska kat. główna 5.2 %
4.  Urzędowa tablica ogłoszeń 4.5 %
5.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 3.9 %
6.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.6 %
7.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 3.2 %
8.  Uchwały kat. główna 2.7 %
9.  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze kat. główna 2.7 %
10.  Sprzedaż nieruchomosci kat. główna 2.6 %
11.  Uchwały Rady 2.5 %
12.  Zarządzenia kat. główna 2.4 %
13.  Oferty inwestycyjne kat. główna 2.3 %
14.  Sprzedaż nieruchomości kat. główna 2.1 %
15.  Zarządzenia 2008 2 %
16.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1.9 %
17.  Sesje rady i protokoły z sesji 1.7 %
18.  Zarządzenia 2009 1.6 %
19.  Zarządzenia 2010 1.3 %
20.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 1.2 %
21.  Jednostki pomocnicze kat. główna 1.2 %
22.  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku kat. główna 1.1 %
23.  Spis spraw kat. główna 1.1 %
24.  Regulamin kat. główna 1 %
25.  Stanowiska kat. główna 1 %
26.  Statut kat. główna 0.9 %
27.  Procedura budżetowa kat. główna 0.9 %
28.  Kadra Kierownicza 0.9 %
29.  Dane kat. główna 0.9 %
30.  Organizacje pozarządowe kat. główna 0.9 %
31.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.8 %
32.  Gospodarka komunalna kat. główna 0.8 %
33.  Zarządzenia 2011 0.8 %
34.  Komisje Rady 0.7 %
35.  Przewodniczący Rady 0.7 %
36.  Strategia rozwoju kat. główna 0.7 %
37.  Realizacja budżetu kat. główna 0.7 %
38.  Fundusze kat. główna 0.7 %
39.  Dotacje z budżetu kat. główna 0.7 %
40.  Podstawowe informacje kat. główna 0.7 %
41.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.6 %
42.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.6 %
43.  Realizacja planowanych dochodów kat. główna 0.6 %
44.  Realizacja planowanych wydatków kat. główna 0.6 %
45.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.6 %
46.  Rejestr wydawanych upoważnień kat. główna 0.6 %
47.  Informacja publiczna kat. główna 0.4 %
48.  Skład Rady 0.4 %
49.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 0.3 %
50.  Zatrudnienie i wynagrodzenie 0.2 %
51.  Kluby Radnych 0.2 %
52.  Plan Pracy Rady 0.2 %
53.  Zarządzenia 2010 - kadencja 2010-2014 0.2 %
54.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0.1 %
55.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
56.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
57.  Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich kat. główna 0.1 %
58.  Wybory Prezydenta RP kat. główna 0.1 %
59.  PLANY MIEJSCOWE I STUDIUM UWARUNKOWAŃ kat. główna 0.1 %
60.  Wybory Samorządowe kat. główna 0.1 %
61.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 0.1 %
62.  Przeprowadzone kontrole kat. główna 0.1 %
63.  Wybory do Parlamentu Europejskiego kat. główna 0.1 %
64.  Zakład Komunalny kat. główna 0.1 %
65.  Raport o stanie gminy kat. główna 0 %
66.  Wybory do Sejmu i Senatu kat. główna 0 %
67.  Instytucje Kultury kat. główna 0 %
68.  PETYCJE kat. główna 0 %
69.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0 %
70.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
71.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0 %
72.  EWIDENCJA ZABYTKÓW kat. główna 0 %
73.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
74.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
75.  Referenda kat. główna 0 %
76.  Wybory ławników kat. główna 0 %
77.  Oświadczenia majątkowe 2010 kat. główna 0 %
78.  Informacje o wykonaniu budżetu gminy Pierzchnica za I półrocze 2006r. 0 %
79.  Konto bankowe kat. główna 0 %
80.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
81.  Podstawowe informacje 0 %
82.  Uchwały Zarządu 0 %
83.  test22 0 %
84.  Skład osobowy Zarządu 0 %
85.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
86.  WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 0 %
87.  Oświadczenia majątkowe 2018 0 %
88.  Zarządzenia 2018 0 %
89.  Oświadczenia majątkowe 2017 0 %
90.  Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej 0 %
91.  Zarządzenia 2017 0 %
92.  Oświadczenia majątkowe 2016 0 %
93.  Informacja o realizacji zadań oświatowych 0 %
94.  Zarządzenia 2018 kadencja 2018-2023 0 %
95.  Koordynator do spraw dostępności 0 %
96.  Nabór na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
97.  Raport o stanie gminy za 2019r. 0 %
98.  Wybory Prezydenta RP 2020 -10 maja 2020 0 %
99.  Zarządzenia 2020 0 %
100.  Raporty o stanie dostępności podmiotu publicznego 0 %
101.  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 0 %
102.  Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 2020 0 %
103.  Raport o stanie gminy za 2018r. 0 %
104.  Zarządzenia 2019 0 %
105.  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 0 %
106.  Zarządzenia 2021 0 %
107.  Zarządzenie 2016 0 %
108.  Oświadczenia majątkowe 2020 0 %
109.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
110.  Protokoły komisji skarg, wniosków i petycji 0 %
111.  Protokoły komisji rewizyjnej 0 %
112.  Oświadczenia majątkowe 2019 0 %
113.  Protokoły komisji budżetowej 0 %
114.  Wybory sołtysów i rad sołeckich (2019-2024) 0 %
115.  Protokoły komisji samorządowej 0 %
116.  Ogłoszenia o posiedzeniach komisji 0 %
117.  Składy komisji stałych rady 0 %
118.  Posiedzenia Zarządu 0 %
119.  Ogłoszenia o zwołanych sesjach rady 0 %
120.  Referendum Lokalne 2012 0 %
121.  Zarządzenia 2012 0 %
122.  Zarządzenia 2013 0 %
123.  Referendum ogólnokrajowe 2015 0 %
124.  Wybory ławników 2015 0 %
125.  Oświadczenia majątkowe 2015 0 %
126.  Zarządzenia 2015 0 %
127.  Zarządzenia 2014 - kadencja 2014-2018 0 %
128.  Wybory sołtysów i rad sołeckich (2015-2019) 0 %
129.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
130.  Nabór na stanowisko ds. wynagrodzeń i rozliczeń 0 %
131.  Wybory samorządowe 2014 0 %
132.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
133.  Zarządzenia 2014 0 %
134.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pierzchnica 28.04.2013r. 0 %
135.  Imienne wykazy głosowań radnych 0 %
Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.