Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Uchwały Rady Gminy 5391 razy
2.  Udostępnienie informacji publicznej 3668 razy
3.  Uchwały Rady Gminy Pierzchnica - sesja z dnia 08.10.2006r. 2394 razy
4.  uchwały Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2006r. 1921 razy
5.  Sprawa: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska Pokój nr 22 1460 razy
6.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. 1354 razy
7.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2011r. 1194 razy
8.  Ogłoszenie o zamówieniu 1075 razy
9.  Zarządzenie Nr 159/08 z dnia 14 listopada 2008r. 1064 razy
10.  Ogłoszenie o zamówieniu 1017 razy
11.  Zapytanie ofertowe 1008 razy
12.  Uchwały Rady Gminy Pierzchnica podjęte na sesji w dniu 30 grudnia 2006r. 991 razy
13.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 11 lutego 2013r. 980 razy
14.  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 962 razy
15.  Ogłoszenie o zamówieniu 954 razy
16.  Informacja o wyborze oferty 916 razy
17.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 6 maja 2013r. 906 razy
18.  Rejestr instytucji kultury 906 razy
19.  Ogłoszenie o zamówieniu 888 razy
20.  Ogłoszenie o zamówieniu 877 razy
21.  Uchwały rady Gminy z dnia 19.03.2007r. 871 razy
22.  Uchwały Rady Gminy z sesji z dnia 31 grudnia 2007r. 860 razy
23.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 29 października 2012r. 839 razy
24.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 września 2008r. 822 razy
25.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 26 listopada 2012r. 805 razy
26.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. 788 razy
27.  Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek oraz pracowników wydających decyzje w imieniu Wójta - stan na 31.12.2016r. 787 razy
28.  Uchwały z sesji Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. 784 razy
29.  Uchwały Rady Gminy z sesji z dnia 12 listopada 2007r. 781 razy
30.  Informacja Wójta Gminy Pierzchnica o której mowa w art. 37 ustawy o finansach publicznych 761 razy
W sumie 38024 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 22.1 %
2.  Jednostki organizacyjne kat. główna 6 %
3.  Rada Miejska kat. główna 4.9 %
4.  Urzędowa tablica ogłoszeń 4.8 %
5.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 4 %
6.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.5 %
7.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 3.4 %
8.  Uchwały kat. główna 2.9 %
9.  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze kat. główna 2.8 %
10.  Sprzedaż nieruchomosci kat. główna 2.7 %
11.  Uchwały Rady 2.7 %
12.  Oferty inwestycyjne kat. główna 2.3 %
13.  Zarządzenia 2008 2.1 %
14.  Sprzedaż nieruchomości kat. główna 2 %
15.  Sesje rady i protokoły z sesji 1.8 %
16.  Zarządzenia 2009 1.7 %
17.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1.7 %
18.  Zarządzenia kat. główna 1.5 %
19.  Zarządzenia 2010 1.4 %
20.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 1.3 %
21.  Jednostki pomocnicze kat. główna 1.2 %
22.  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku kat. główna 1.2 %
23.  Stanowiska kat. główna 1.1 %
24.  Regulamin kat. główna 1.1 %
25.  Spis spraw kat. główna 1.1 %
26.  Statut kat. główna 1 %
27.  Kadra Kierownicza 1 %
28.  Dane kat. główna 1 %
29.  Procedura budżetowa kat. główna 0.9 %
30.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.9 %
31.  Gospodarka komunalna kat. główna 0.9 %
32.  Zarządzenia 2011 0.8 %
33.  Komisje Rady 0.8 %
34.  Przewodniczący Rady 0.7 %
35.  Realizacja budżetu kat. główna 0.7 %
36.  Strategia rozwoju kat. główna 0.7 %
37.  Fundusze kat. główna 0.7 %
38.  Podstawowe informacje kat. główna 0.7 %
39.  Dotacje z budżetu kat. główna 0.7 %
40.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.7 %
41.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.7 %
42.  Realizacja planowanych dochodów kat. główna 0.7 %
43.  Realizacja planowanych wydatków kat. główna 0.7 %
44.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.7 %
45.  Rejestr wydawanych upoważnień kat. główna 0.6 %
46.  Organizacje pozarządowe kat. główna 0.5 %
47.  Informacja publiczna kat. główna 0.4 %
48.  Skład Rady 0.4 %
49.  Zatrudnienie i wynagrodzenie 0.3 %
50.  Kluby Radnych 0.2 %
51.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 0.2 %
52.  Plan Pracy Rady 0.2 %
53.  Zarządzenia 2010 - kadencja 2010-2014 0.2 %
54.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0.2 %
55.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
56.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
57.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 0.1 %
58.  Przeprowadzone kontrole kat. główna 0.1 %
59.  Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich kat. główna 0.1 %
60.  Wybory Prezydenta RP kat. główna 0 %
61.  Wybory Samorządowe kat. główna 0 %
62.  Zakład Komunalny kat. główna 0 %
63.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
64.  Wybory do Parlamentu Europejskiego kat. główna 0 %
65.  Raport o stanie gminy kat. główna 0 %
66.  PLANY MIEJSCOWE I STUDIUM UWARUNKOWAŃ kat. główna 0 %
67.  Wybory do Sejmu i Senatu kat. główna 0 %
68.  Instytucje Kultury kat. główna 0 %
69.  PETYCJE kat. główna 0 %
70.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0 %
71.  EWIDENCJA ZABYTKÓW kat. główna 0 %
72.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
73.  Referenda kat. główna 0 %
74.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
75.  Oświadczenia majątkowe 2010 kat. główna 0 %
76.  Wybory ławników kat. główna 0 %
77.  Informacje o wykonaniu budżetu gminy Pierzchnica za I półrocze 2006r. 0 %
78.  Konto bankowe kat. główna 0 %
79.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
80.  Podstawowe informacje 0 %
81.  Uchwały Zarządu 0 %
82.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
83.  test22 0 %
84.  Skład osobowy Zarządu 0 %
85.  Informacja o realizacji zadań oświatowych 0 %
86.  WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 0 %
87.  Wybory sołtysów i rad sołeckich (2015-2019) 0 %
88.  Oświadczenia majątkowe 2018 0 %
89.  Zarządzenia 2018 0 %
90.  Oświadczenia majątkowe 2017 0 %
91.  Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej 0 %
92.  Zarządzenia 2017 0 %
93.  Protokoły komisji samorządowej 0 %
94.  Zarządzenia 2018 kadencja 2018-2023 0 %
95.  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 0 %
96.  Zarządzenia 2019 0 %
97.  Posiedzenia Zarządu 0 %
98.  Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 2020 0 %
99.  Raport o stanie gminy za 2019r. 0 %
100.  Wybory Prezydenta RP 2020 -10 maja 2020 0 %
101.  Zarządzenia 2020 0 %
102.  Ogłoszenia o zwołanych sesjach rady 0 %
103.  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 0 %
104.  Raport o stanie gminy za 2018r. 0 %
105.  Imienne wykazy głosowań radnych 0 %
106.  Nabór na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
107.  Oświadczenia majątkowe 2016 0 %
108.  Zarządzenie 2016 0 %
109.  Zarządzenia 2014 0 %
110.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pierzchnica 28.04.2013r. 0 %
111.  Zarządzenia 2013 0 %
112.  Protokoły komisji rewizyjnej 0 %
113.  Zarządzenia 2012 0 %
114.  Protokoły komisji skarg, wniosków i petycji 0 %
115.  Wybory sołtysów i rad sołeckich (2019-2024) 0 %
116.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
117.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
118.  Oświadczenia majątkowe 2019 0 %
119.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
120.  Wybory samorządowe 2014 0 %
121.  Referendum ogólnokrajowe 2015 0 %
122.  Wybory ławników 2015 0 %
123.  Oświadczenia majątkowe 2015 0 %
124.  Protokoły komisji budżetowej 0 %
125.  Zarządzenia 2015 0 %
126.  Zarządzenia 2014 - kadencja 2014-2018 0 %
127.  Referendum Lokalne 2012 0 %
128.  Ogłoszenia o posiedzeniach komisji 0 %
129.  Nabór na stanowisko ds. wynagrodzeń i rozliczeń 0 %
130.  Oświadczenia majątkowe 2020 0 %
131.  Składy komisji stałych rady 0 %
Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.