Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr instytucji kultury

Wyświetl stronę główną » Instytucje Kultury » Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pierzchnica, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pierzchnica:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora


4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7.30-15.30) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-05-24 09:33

Dodanie załącznika/ załączników - Klaudia Pawlik

2022-05-16 08:56

Dodanie załącznika/ załączników - Klaudia Pawlik

2021-08-23 08:25

Dodanie załącznika/ załączników - Klaudia Pawlik

2021-06-07 10:18

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2021-03-16 09:32

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2020-09-04 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2019-06-04 11:46

Edycja artykułu - Małgorzata Garlicka

2019-01-18 12:17

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2019-01-18 12:17

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2015-07-02 13:10

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2014-05-22 10:16

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2014-05-22 10:05

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2014-05-22 10:05

Dodanie artykułu - Małgorzata Garlicka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.