Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaczwartek, 20 lutego 2020 r.

imieniny: Anita, Leon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Pierzchnica, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

                                                                                              Pierzchnica, dnia 23 stycznia 2018r.

 

 

Wójt Gminy Pierzchnica

na podstawie uchwały Nr XXXV/52/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia
14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zaprasza

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

do przedkładania opinii i uwag

do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Pierzchnica, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

 

Opinie i uwagi do projektu uchwały można składać w terminie do 2 lutego 2018r. (decyduje data wpływu) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pierzchnica, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy Pierzchnica,

ul. Urzędnicza 6,

26-015 Pierzchnica

lub poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie oprócz opinii i uwag informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające powyższych danych, a także złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie legislacyjnym.

 


Wójt

(-) Stanisław Strąk

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2018-01-23.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2018-01-23 14:12:35.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2018-01-23 14:12:35.
czytano: 168 razy, id: 3370
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-01-23
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2018-01-23
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2018-01-23
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020