Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 11 lipca 2020 r.

imieniny: Benedykt, Karina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja z otwarcia ofert

Strona główna » Przetargi » Informacja z otwarcia ofert

Podtytuł: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych obiektów i miejsc przez zamawiającego z terenu Gminy Pierzchnica

Pierzchnica, dnia 26.04.2019 r.

 

Znak: R.I. 271.04.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie      i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych obiektów  i miejsc przez zamawiającego z terenu Gminy Pierzchnica”.

Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje:

Nr

oferty

Firma oraz adresy wykonawców

Cena brutto w PLN

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych

 

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

Termin płatności

 

 

 

 

1.

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku

Spółka z o.o.

Zrecze Duże 1A

26- 015 Pierzchnica

747 094,89 zł

 

 

4 razy w czasie trwania umowy

od 01.07.2019  r. do 30.06.2020 r.

30 dni

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

FART- BIS Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a

25- 116 Kielce

381 024,00 zł

 

4 razy w czasie trwania umowy

od 01.07.2019  r. do 30.06.2020 r.

30 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć  165 000,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-04-26.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:17:22.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-04-26 11:20:02.
czytano: 123 razy, id: 3923
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-26
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020