Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 11 lipca 2020 r.

imieniny: Benedykt, Karina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o wynikach konkursu architektonicznego

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o wynikach konkursu architektonicznego

Podtytuł: Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dla zadania pn. „Przebudowa fontanny wraz z budową wodotrysków na rynku” w ramach projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy”

Ogłoszenie nr 530116415-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

 

Pierzchnica: Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dla zadania pn. „Przebudowa fontanny wraz z budową wodotrysków na rynku” w ramach projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy”.


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak
Numer ogłoszenia: 520071093-N-2019

W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pierzchnica, Krajowy numer identyfikacyjny 29101060700000, ul. Urzędnicza  6, 26-015  Pierzchnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 35-38-046, e-mail inwestycje@pierzchnica.pl, faks 041 35-38-046.
Adres strony internetowej (url): https://www.pierzchnica.bip.jur.pl/

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

https://www.pierzchnica.bip.jur.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dla zadania pn. „Przebudowa fontanny wraz z budową wodotrysków na rynku” w ramach projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy”.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dotyczącej zagospodarowania rynku w Pierzchnicy (głównie w zakresie przebudowy fontanny wraz z budową wodotrysków). Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie Zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej oraz zapewnia, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie numerów prac. Rozstrzygnięcie Konkursu, będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika (Uczestników) Konkursu – którego praca zdobędzie I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i spełniającą warunki Konkursu – do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego na sporządzeniu szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym dalszych faz dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie.

II.3) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

71000000-8

SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU

III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:

Liczba uczestników 1
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0


III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO

24/05/2019

Konkurs został unieważniony

nie

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych

ebeStudio Pracownia Architektoniczna Edyta Banachowska, ebe.studio@gmail.com, Plac Moniuszki 26, Kielce, 25-334, świętokrzyskie

Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 500 

Informacje dodatkowe:

 

                                                                                                              Z up. Burmistrza   

                                                                                                       /-/ Wojciech Pęczkiewicz

                                                                                                            Zastępca Burmistrza

 

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-06-11.
Wprowadził do systemu: Monika Pawlik. Data wprowadzenia: 2019-06-11 08:21:39.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-06-11 08:22:36.
czytano: 109 razy, id: 4006
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-11
Nowa wiadomość
Monika Pawlik

2019-06-11
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020