Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z realizacją urządzeń i obiektów gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na nieruchomości o numerach ewidencyjnych 1228, 1227 i 617/4 położonej w miejscowości gminnej Pierzchnica”

Pierzchnica, dnia 28.08.2019r.

 

 Znak: R.I.6733.07.2019

                                                            OBWIESZCZENIE

                           o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania

                           decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że w toku postępowania w sprawie wydania w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wraz  z realizacją urządzeń i obiektów gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na nieruchomości o numerach ewidencyjnych 1228, 1227 i 617/4 położonej w miejscowości gminnej Pierzchnica, został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję  o uprawnieniu stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją                w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (pok. nr 22) w godzinach 7.30   do  15.30, wnieść ewentualne uwagi  oraz  wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. 

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie, które zostaje  zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica przy ulicy Urzędniczej 6, 26- 015 Pierzchnica, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Pierzchnica celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub  w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.           

 

                                 Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzhnica

                             Wojciech Pęczkiewicz

                                                                               Z-ca Burmistrza                                                  

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-08-28.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-08-28 12:03:10.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-08-28 12:04:46.
czytano: 63 razy, id: 4092
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-08-28
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020