Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaponiedziałek, 6 kwietnia 2020 r.

imieniny: Ada, Ireneusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: „Budowa ok. 5000 m (5,0 km) odcinka sieci elektroenergetycznej wraz instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi gwarantujących prawidłowe jej funkcjonowanie w msc. Ujny, Czarna i Holendry”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa ok. 5000 m (5,0 km) odcinka sieci elektroenergetycznej wraz instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi gwarantujących prawidłowe jej funkcjonowanie w msc. Ujny, Czarna i   Holendry”

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póz. zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

 

zawiadamia, że w dniu 04 lutego 2020 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 142, 166, 172, 173, 191, 263, 264, 265, 269/5, 270, 271, położonych w miejscowości Ujny, na nieruchomości o numerach ewidencyjnych 66, 67/2, 67/3, 119, 176, 178, 179/1, 179/2, 180, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 182/1, 182/2, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/7, 183/9, 184, 185, 186/1, 186/3, 186/4, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 208, 209, 284/8, 251/2, 253, 320, 283, 284/6, 284/7, 284/9, 285/4, 306/3, 318, 319, 321, 322, 323, położonych w miejscowości Czarna oraz na nieruchomości o numerach ewidencyjnych 331, 350, położonych w miejscowości Holendry, gmina Pierzchnica, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ok. 5000 m (5,0 km) odcinka sieci elektroenergetycznej wraz instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi gwarantujących prawidłowe jej funkcjonowanie w msc. Ujny, Czarna i   Holendry”.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, przy ul. Urzędniczej 6 /pok. 22/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie terenu inwestycji.

 

Pierzchnica, dnia 04 lutego 2020 roku

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2020-02-04.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2020-02-04 13:21:55.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2020-02-04 13:25:25.
czytano: 19 razy, id: 4237
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-04
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020