Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wyświetl stronę główną » Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku » Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Podtytuł: Wydobycie kopaliny ze złoża wapieni jurajskich „Gumienice II” na działce nr ew. 49 w Gumienicach, gm. Pierzchnica metodą mechaniczną wraz ze wstępną przeróbką surowca na mobilnym zestawie krusząco - sortującym. Eksploatacja piętra III

Pierzchnica, dnia 29.10.2020r.

Znak: RI.6220.01.2020

 

 

Informacja

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

 Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283)

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

podaje do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest zamieszczona informacja o Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny ze złoża wapieni jurajskich „Gumienice II” na działce nr ew. 49 w Gumienicach, gm. Pierzchnica metodą mechaniczną wraz ze wstępną przeróbką surowca na mobilnym zestawie krusząco - sortującym. Eksploatacja piętra III”.

Informacja jest zamieszczona w wykazie:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEditAuth.seam?id=464357036&edit=false&create=false&copyParam=false&redirectClear=true&actionMethod=CardListAuth.xhtml%3AcardHome.clearRedirect&cid=4323139&conversationPropagation=nested

 

                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                                  Wojciech Pęczkiewicz

                                                                                                   Zastępca Burmistrza

 

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-10-29 13:35

Dodanie artykułu - Monika Pawlik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.