Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podtytuł: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 7/3, obręb Górki gm. Pierzchnica”

Pierzchnica, dnia 15.09.2023 r.

Znak: RI.6220.7.2022.SO

Informacja o wydaniu decyzji

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. t.  j. z 2023 poz. 1094 ze zm.)

 Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu Decyzji z dnia 15.09.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 7/3, obręb Górki gm. Pierzchnica”

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Opinią Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy, ul Urzędnicza 6 , 26-015 Pierzchnica  po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (tel. 41 370 56 17).

Udostępniam na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy () treść ww. decyzji.

 

                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                                         (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                                            Zastępca Burmistrza

                                                      

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-09-15 10:06

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

2023-09-15 10:06

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.