Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Podtytuł: „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Pierzchnica 4” o mocy do 60 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji” na działce o nr ewid. 350 obręb Drugnia

Pierzchnica, dnia 17.04.2024 r.

Znak: RI.6220.5.2024.SO

 

 

Informacja

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

 Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

podaje do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej „Pierzchnica 4” o mocy do 60 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji” na działce o nr ewid. 350 obręb Drugnia”

 

Link do zamieszczonej dokumentacji w sprawie na Ekoportalu:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEditAuth.seam?id=465167403&edit=false&create=false&copyParam=false&redirectClear=true&actionMethod=CardListAuth.xhtml%3AcardHome.clearRedirect&cid=5535913&conversationPropagation=nested

 

                                                                                                           

                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                                           (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                                            Zastępca Burmistrza

Informacje

Rejestr zmian

2024-04-17 15:18

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.