Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczną na części działek nr ewid. 176 i 177 w miejscowości Ujny gm. Pierzchnica”

RI.6220.3.2.2022.SO                                                                         Pierzchnica, 18.04.2024 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

 

zawiadamia,

 

strony postępowania że, w dniu 18.04.2024 r. zostało wydane postanowienie znak: RI.6220.3.2.2022.SO o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczną na części działek nr ewid. 176 i 177 w miejscowości Ujny gm. Pierzchnica” na wniosek osoby fizycznej.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

          

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica oraz sołectwa UJNY i CZARNA na okres 14 dni. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie     

 

                                                                                        

Burmistrz (-) Stanisław Strąk

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie
  2. A/a.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-05-13 09:33

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Ozimina

2024-04-18 12:53

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

2024-04-18 12:53

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.